Dodavatel tepelné energie ...

Výstavba a financování zdrojů tepla ve formě plynových kotelen a tepelných čerpadel určené zejména pro bytové domy formou dlouhodobých dodávek tepelné energie na základě transparentní smlouvy.